John-Erik Franzén, svensk maler, bodde i 1966–69 i USA og skildret der med hardkokt realisme moderne fenomener som bilisme, voldshandlinger og så videre i bilder som Hell's Angels of California (1969, Moderna museet, Stockholm). Et annet omdiskutert verk var portrettet av kongefamilien (1985), plassert på Gripsholm.