Henning Damgaard-Sørensen, dansk maler og billedhugger, selvlært. Fra 1966 medlem av kunstnersammenslutningen Grønningen i København, som særlig har gjort seg bemerket ved utførelse av monumentale oppdrag. Han har utført utsmykninger bl.a. ved LO-skolen i Helsingør, Roskilde Kathedralskole, Roskilde Universitetscenter, Haderslev Rådhus og Illum, København.