Tom Wesselmann, amerikansk popkunstner; arbeidet mye med assemblager der virkelige gjenstander som dører, draperier og lignende forekommer i maleriene. Denne måten å integrere virkeligheten på skaper en fascinerende kontrast mellom bilde og virkelighet. Dette spenningsforholdet er opprettholdt i hans senere arbeider, der de store formatene tvang ham til å erstatte gjenstandene med illusjonistisk maleri. Museet for samtidskunst i Oslo eier Smoker 24 (1976).