Sigmar Polke, tysk billedkunstner, en av de fremste i nyere tysk kunst. Utgikk fra den «kapitalistiske realisme» som i begynnelsen av 1960-årene vokste frem i Düsseldorf og som ironiserte over den trivielle tyske hverdagen og småborgerlige smaksidealer. Siden utviklet han et friere billedspråk som av og til kan nærme seg karikaturen og billedgåten. Professor ved Hochschule für Bildende Kunst i Berlin inntil 1997.