Jim Dine, amerikansk kunstner. Han inntar en sentral posisjon blant de amerikanske kunstnerne som i begynnelsen av 1960-årene skapte kunstretningen som går under betegnelsen popkunst. Mens popkunst vanligvis fremstår som noe hardt, upersonlig, like sterilt som de kommersielle objekter den tar i bruk, har Dines kunst alltid vært mer personlig, selvbiografisk, varm og ekspressiv. Han arbeider i ulike medier og var sammen med Kaprow, Oldenburg og Robert Whitman en av pionerene for de spontane, handlingsløse teateroppsetninger kalt «happenings». Skriver også lyrikk og har illustrert flere bøker, blant annet Apollinaires The Poet Assassinated, 1967.