Pierre Olofsson, svensk maler og grafiker, elev ved Konsthögskolan i 1938–43. Han var inspirert av konkretismen; har arbeidet med geometriserende, kubistisk influerte komposisjoner, der særlig livlig kolorerte, sirkel- og ellipseformer dominerer. Han har utført romdekorasjoner (maleri og mosaikk) og fargeplanlegginger i en rekke svenske byer.