Dixie Serenaders, et av de første tradjazzband i Norge, dannet i 1949 på Stabekk i Bærum. Orkesteret var aktivt til 1952, og, med noe endret besetning, 1954–56.