Stokstad/Jensen Tradband, norsk jazzorkester i tradisjonell stil, ledet av klarinettisten Bjørn Stokstad og trompeteren Tore Jensen 1964–85; i denne perioden Norges kanskje beste orkester innen sitt stilområde. Bandet gjorde omfattende turneer i Norge og i utlandet og utgav en rekke album.