Arild Wikstrøm, norsk jazzpianist og sanger, aktivt med i Oslos jazzmiljø fra slutten av 1950-årene, bl.a. i samarbeid med Karin Krog. Han ledet utover i 1960-årene en rekke egne grupper, som ofte virket som en skole for yngre jazzutøvere, ikke minst pga. Wikstrøms kompromissløse musikkoppfatning og sterke personlighet. I 1970-årene arbeidet han mye med grupper sprunget ut av miljøet på Club 7 i Oslo.