Ånderøtter er en type røtter som vokser oppover for å gi underjordiske plantedeler tilgang til oksygen. Se pneumatoforer.