Avsetningsgaranti, offentlig garanti til utøverne av en næring om avsetning av produksjonen til faste minstepriser, eller priser fastsatt etter en bestemt skala. Avsetningsgaranti har vært mye anvendt i jordbrukspolitikken bl.a. i USA, der regjeringen har foretatt store lagringskjøp. Avsetningsgaranti vil også kunne ha form av garanti for omsetning av visse maksimalkvanta til minstepris.