bygdeutvikling

Bygdeutvikling er å ta vare på og utvikle naturgitte, sosiale og kulturelle og menneskelige ressurser i bygdesamfunnet med sikte på næringsvirksomhet, produksjon av fellesgoder og videreføring av et godt sosialt miljø. Brukes gjerne om politiske endringsprosesser som igangsettes når redusert behov for arbeidskraft i landbruket øker behovet for å supplere med andre muligheter for inntekt og sysselsetting. Nye varige arbeidsplasser, spesielt for kvinner, ungdom og folk med høyere utdanning er et uttrykt politisk mål. Derfor er definisjonene av hva som kan betegnes som bygdeutvikling, svært vid. Noen hovedtyper omfatter modernisering av driftsapparatet i jordbruket, lokalmat, bygdeturisme, håndverk og kunsthåndverk.

Et eget fond, bygdeutviklingsfondet (BU-fondet), ble etablert som en prøveordning for noen fylker i 1990. Det ble gjort gjeldende for hele landet i 1994. Det gir etableringstilskudd, -lån, tilskudd til markedsundersøkelser o.l., men ikke driftsstøtte. Pengene bevilges over jordbruksavtalen. BU-midlene forvaltes av et eget styre og sekretariat hos Innovasjon Norge. Tildelingsmyndigheten er desentralisert til fylkesnivå med fylkesmannens landbruksavdeling og fylkenes næringsutvalg som ansvarlige.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg