Ås, statlig forvaltningsinstitusjon under Landbruksdepartementet, opprettet 1994, ble i 2004 innlemmet i Mattilsynet.