Budsjettnemnda for jordbruket

Budsjettnemnda for jordbruket som skal legge frem materiale som grunnlag for vurdering av den økonomiske stilling i jordbruket, særlig til bruk ved forhandlingene om jordbruksavtalene. Medlemmene oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet i henhold til kgl.res. av 18. juni 1948 og har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Finansdepartementet, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Statistisk sentralbyrå.

Budsjettnemnda for jordbruket har sitt sekretariat i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Budsjettnemnda for jordbruket skal årlig fremlegge totalregnskap og totalbudsjett for jordbruket, dvs. oversikt over utviklingen av arbeidsinntektene og sammensetningen av vareproduksjon og tjenesteyting; regnskap og budsjett for sysselsettingen i jordbruket; driftsregnskaper m.m. for de ulike bruksstørrelser og brukstyper (se referansebruk). Dessuten utarbeides bl.a. forslag til nasjonalregnskap og nasjonalbudsjett for jordbrukssektoren, tilgangs- og forbruksstatistikk for jordbruksvarer og langtidsprognoser for jordbrukssektoren.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg