Budsjettnemnda for jordbruket

Artikkelstart

Budsjettnemnda for jordbruket er en nemnd som skal legge frem materiale som grunnlag for vurdering av den økonomiske stilling i jordbruket, særlig til bruk i jordbruksoppgjøret ved forhandlingene om jordbruksavtalene. Medlemmene oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet i henhold til kongelig resolusjon av 18. juni 1948 og har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Statistisk sentralbyrå.

Budsjettnemnda for jordbruket har sitt sekretariat i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Budsjettnemnda for jordbruket legger årlig frem et totalregnskap og totalbudsjett for jordbruket, den såkalte Totalkalkylen. Dette er en oversikt over utviklingen av de totale inntekter, kostnader, og arbeidsforbruk i jordbruket, samt forbruket av jordbruksprodukter. Totalkalkylen for jordbruket brukes også i nasjonalregnskapet, og den er en del av grunnlaget for referansebrukene.

Budsjettnemnda legger også fram regnskap og budsjett for sysselsettingen i jordbruket og driftsregnskaper for de ulike bruksstørrelser og brukstyper (se referansebruk). Dessuten utarbeider den blant annet forslag til nasjonalbudsjett for jordbrukssektoren, tilgangs- og forbruksstatistikk for jordbruksvarer og langtidsprognoser for jordbrukssektoren.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg