Referansebruk, bygger på en sammenstilling av regnskaper fra flere eksisterende gårdsbruk med samme produksjon og omtrent lik størrelse. Partene i jordbruksavtalen, Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag har anerkjent referansebrukne som metoden for å måle økonomisk utvikling i jordbruket. Referansebrukene inngår i analysematerialet fra Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og bygger på driftsgranskningene. NIBIO utarbeider hvert år regnskapsanalyser som grunnlagsmateriale til forhandlingene mellom staten og jordbrukets næringsorganisasjoner om jordbruksavtalen. Referansebrukene er samlet i 28 ulike grupper med 15–25 bruk i hver.