Etternamn er det siste namnet i ei namnerekkje til ein person og kjem etter førenamnet og eit eventuelt mellomnamn, som i Emma Dahl Thomassen der Thomassen er etternamnet. Tidlegare vart etternamn ofte omtala som slektsnamn (ættenamn) eller familienamn. Etter lov om personnamn frå 2003 må to etternamn bindast saman med bindestrek til eit såkalla dobbelt etternamn, som Dahl-Thomassen, for å få funksjon som etternamn. Hele artikkelen

Ny artikkel