Bar, sønn, finnes i mange personnavn, f.eks. Bartolemai (Bartolomeus).