Kallenamn er tilnamn eller tiltalenamn som ikkje er det same namnet som førenamnet til ein person. Kallenamn kan ta utgangspunkt i personens eigentlege namn (' Kalle ' kan til dømes vere kallenamnet til ein som heiter Karl ), vere eit kjælenamn (Tullemor) eller ha eit anna opphav. Mange førenamn har opprinneleg vore kallenamn.