Oktoberkrigen, betegnelse på den fjerde arabisk-israelske krig, i 1973, da Egypt og Syria angrep Israel 6. oktober; også kjent som Yom Kippur-krigen (se denne).