Libyas samtidshistorie

Fagansvarlig

Dag Leraand

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 19 artikler: