Åkervindel, flerårig vandrende planteart i vindelfamilien. Opptil 1,5 m lang klatreplante med pilformede blad og helkronede hvite eller rosa blomster. I tillegg til frø sprer åkervindel seg med krypende formeringsrøtter som vokser bølgeformet bortover i jordlaget og sender opp lysskudd fra adventivknopper. Åkervindel er en kosmopolitisk art som vokser på dyrket mark, veikanter, avfallsplasser, jernbaneskråninger osv. nord til Trøndelag, fortrinnsvis på varme, lette jordarter. Opptrer som ugress i hager, parker og åker. Åkervindel kan være svært brysom i sørligere land, men er sjelden noe stort problem hos oss. Der den forekommer, er den imidlertid vanskelig å bekjempe både med mekaniske metoder og med kjemiske middel.