Åkervekster, kulturplanter som dyrkes i åpen åker, i motsetning til engvekster. Korn, poteter, oljevekster og grønnsaker er typiske åkervekster.