Engvekster, flerårige fôrvekster som dyrkes til slått eller beite; omfatter gressarter og belgplanter. Se eng.