Ølensjøen, også kjent som Ølen, tettsted og administrasjonssenter i Vindafjord kommune i Rogaland, ved Ølsfjorden; 1056 innbyggere (2016). Tettstedet har en del industri; særlig merkes næringsmiddelindustri med slakteriet Fatland Ølen AS. Gjennom tettstedet går E 134 Haugesund Lufthavn, Karmøy–Haugesund–Drammen).