Vindafjord

Vindafjord, kommune i Rogaland, i skjæringspunktet mellom Haugaland, Ryfylke og Sunnhordland. Kommunen avgrenses av Yrkjefjorden og Vindafjordens indre, vest-østgående del i sør, Ålfjorden i nordvest og Bjoafjorden i nordøst.Vindafjord kommune ble opprettet i 1965 ved at Sandeid kommune og størstedelen av kommunene Imsland, Vikedal, Vats og Skjold ble slått sammen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 19 artikler:

B

  1. Bjoa