Åna fengsel, 1970–2001 Åna kretsfengsel, fengsel i Hå kommune, Rogaland, sørøst for Nærbø. Tidligere Oppstad arbeidshus. Gårdsdriften er av stor betydning for anstalten, som omfatter en jordeiendom på ca. 3700 daa, derav ca. 1300 daa dyrket mark.