Fengsel er et sted for gjennomføring av fengselsstraff og varetekt, men brukes også som beskrivelse av selve straffen. I Norge er fengslene underlagt Kriminalomsorgen. Hele artikkelen