Fengsler

Fagansvarlig

Berit Johnsen

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 17 artikler: