Fengsler

Fengsel er et sted for soning av fengelsstraff, men brukes også som beskrivelse av selve straffen. I Norge er fengslene underlagt Kriminalomsorgen. Fengsler har forskjellige sikkerhetsnivå, fra lukkede fengsler, med høyt sikkerhetsnivå, til åpne fengsler med lavere sikkerhetsnivå. Innsatte kan overføres fra fengsel med høyt eller lavere sikkerhetsnivå til overgangsbolig når en del av straffen er gjennomført.Kriminalomsorgen hadde i 2004 49 anstalter (42 fengsler og 7 underavdelinger) fordelt på landets seks kriminalomsorgsenheter. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Fengsler

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt