Kriminalomsorg og fengsel

Kriminalomsorgen er en statlig etat underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD), med ansvar for å fullbyrde de reaksjoner påtalemyndighet eller domstol har besluttet. Dette skjer ved bruk av fengselsstraff, strafferettslige særreaksjoner, forvaring, samfunnsstraff og varetekstfengsling. Kriminalomsorgen bidrar med å stille varetektsplasser for Politiet, og legge til rette for gjennomføring av straff i eller utenfor fengsel. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Kriminalomsorg og fengsel

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt