Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Trondheim, stiftet 1760 av biskop Johan Ernst Gunnerus, rektor Gerhard Schøning og etatsråd Peter Frederik Suhm som «Det Trondhjemske Selskab» og kongelig stadfestet 17. juli 1767, omorganisert 1926 og delt i to avdelinger, et vitenskapsselskap og et museum.

Selskapet har 570 vitenskapelige medlemmer (2005), hvorav 436 innenlandske og 134 utenlandske, fordelt på en humanistisk og en naturvitenskapelig avdeling. Det utgir siden 1761 Skrifter og siden 1926 også Forhandlinger, og deler ut Gunnerus-medaljen (innstiftet 1927). Museet, Vitenskapsmuseet, er nå en avdeling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Høytidsdag 26. februar.

Anbefalte lenker

Videre lesning

Forfatter av denne artikkelen

Det er gjort 2 revisjoner og har kommet 0 forbedringsforslag.

Funnet en feil? Foreslå endringer

Fagansvarlig for Organisasjoner i høyere utdanning

Tor Ivar Hansen Universitetet i Oslo

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.