fornærmede

Artikkelstart

Fornærmede er en person som er blitt utsatt for en straffbar handling.

Etter definisjonen i straffeprosesslovens § 3 er en fornærmet enhver skadelidt i en straffesak.

Begrepet brukes også i en noe snevrere forstand når det gjelder hvem som har partsinteresse når det gjelder å kunne begjære påtale og be om oppnevning av bistandsadvokat, der man gjerne omtaler den personlig fornærmede i de straffebud som er satt til å beskytte private interesser.

Fornærmede i straffesaker er tillagt en rekke rettigheter gjennom straffeprosessloven. De har rett til å være til stede under alle rettsmøter som avholdes under etterforskningen og hovedforhandlingen, også rettsmøter som holdes for lukkede dører. De har krav på å bli holdt orientert om etterforskningens fremdrift fra politiet, samt dokumentinnsyn i etterforskningsmaterialet.

Fornærmede som har fått oppnevnt bistandsadvokat har også krav på godtgjørelse og dekning av reiseutgifter for å møte under hovedforhandlingen i saken.

Fornærmede kan fremme sine erstatningskrav kostnadsfritt under straffesaken og vil i de alvorligste tilfellene ha rett på å få oppnevnt bistandsadvokat til å prosedere det for seg i tillegg til den offentlig oppnevnte aktor, som ellers kan pålegges å prosedere kravet. Tilkjent erstatning til voldsofre vil bli utbetalt fra staten, som kan kreve regress fra gjerningsmannen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg