Fornærmede, person som er blitt utsatt for en straffbar handling.

Etter definisjonen i straffeprosesslovens § 3 er en fornærmet enhver skadelidt i en straffesak.

Begrepet brukes også i en noe snevrere forstand når det gjelder hvem som har partsinteresse i forhold til å kunne begjære påtale og be om oppnevning av bistandsadvokat, der man gjerne omtaler den personlig fornærmede i de straffebud som er satt til å beskytte private interesser.

Fornærmede i straffesaker er tillagt en rekke rettigheter gjennom straffeprosessloven. De har rett til å være til stede under alle rettsmøter som avholdes under etterforskningen og hovedforhandlingen, også rettsmøter som holdes for lukkede dører. De har krav på å bli holdt orientert om etterforskningens fremdrift fra politiet, samt dokumentinnsyn i etterforskningsmaterialet.

Fornærmede som har fått oppnevnt bistandsadvokat har også krav på godtgjørelse og dekning av reiseutgifter for å møte under hovedforhandlingen i saken.

Fornærmede kan fremme sine erstatningskrav kostnadsfritt under straffesaken, og vil i de alvorligste tilfellene ha rett på å få oppnevnt bistandsadvokat til å prosedere det for seg i tillegg til den offentlig oppnevnte aktor, som ellers kan pålegges å prosedere kravet. Tilkjent erstatning til voldsofre vil bli utbetalt fra staten, som kan kreve regress fra gjerningsmannen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.