Vintermygg, insektfamilie i underordenen mygg. Ca. 70 arter er kjent i verden, derav 4 i Norge. De ligner små stankelben, men har punktøyne og annerledes ribbemønster i vingene. Mange arter er aktive ved lave temperaturer og svermer senhøstes eller om vinteren. Man kan finne dem høyt til fjells, i dype grotter eller på øyer i Antarktis. Larvene lever hovedsakelig av fuktig, dødt plantemateriale.