Vintergrønn, planteslekt i lyngfamilien. Flerårige, vintergrønne planter med runde blad i rosett ved grunnen. Blomstene er oftest hvite og sitter samlet i klaser. 20 arter. I Norge fem arter i skog, hei og lyngmark: perlevintergrønn, legevintergrønn (med flere underarter), klokkevintergrønn, furuvintergrønn og norsk vintergrønn.