Perlevintergrønn, flerårig art i lyngfamilien. 5–20 cm høy, med vintergrønne, eggformete blad i rosetten og kulerunde, hvite eller rødlige blomster. Vanlig i skog og beitemark i hele landet.