Klokkevintergrønn, flerårig urt i lyngfamilien (tidligere regnet til vintergrønnfamilien). 10–30 cm høy med runde, vintergrønne blad i krans, og klokkeformede, hvite (av og til rødlige) blomster, griffelen er kort og rett. Klokkevintergrønn vokser på moserike steder i barskog i hele landet, opp til 1010 moh. i Telemark.