Norsk vintergrønn, flerårig planteart i lyngfamilien, med blanke, runde blad i rosett og hvite blomster i klase på en 5–20 cm høy ugrenet stengel. Står nær legevintergrønn og ble tidligere regnet som en underart av denne. Vanlig i fjellet i hele landet, fortrinnsvis på kalkrik grunn.