Vevere, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Omfatter omkring 115 arter i det meste av den gamle verden, de fleste i Afrika. Tidligere var også spurver regnet til denne familien. Blant de afrikanske artene finnes blodnebbveveren, Quelea quelea, som hekker i store kolonier og kan ferdes i flokker på flere millioner fugler. De kan gjøre like stor skade som gresshoppesvermer. Reirene hos visse arter er samlet i hundrevis i sammenbygde kolonier i trær. Koloniene er så solide at byggverket kan stå i mange år. Reirene er oftest lukket, og mange arter bygger enkeltvise, kunstferdig sammenvevde reir med lang, tutformet, nedhengende inngang.