Vannhyasint, frittflytende vannplante i familien Pontederiaceae. Bladstilken er oppblåst og ballonglignende og tjener til å holde planten flytende på vannflaten. Vanlig akvarieplante. I tropiske strøk er den et besværlig ugress som kan føre til fullstendig gjengroing av vannløp, kanaler og vannreservoarer.