Vanlig skjørbuksurt er en underart av skjørbuksurt i korsblomstfamilien. Den er som regel toårig og inneholder to økotyper; strandtypen og fuglefjelltypen. Strandøkotypen kan vokse på grusstrand, tangvoll, strandberg og -eng. Fuglefjelløkotypen vokser på eng under fuglefjell og er spesielt tilpasset å utnytte de høye næringsnivåene som skyldes fuglemøkk. Vanlig skjørbuksurt er 3-40 cm høy, med hvite til lyse rosa blomster og nyreforma blader i rosett. Den er vanlig langs hele norskekysten.