Utladning, prosess som består i at elektrisk ladede legemer avgir sin ladning. Utladningen kan foregå ved strøm gjennom en elektrisk leder, ved gnistutladning gjennom et dielektrikum, se gjennomslag, eller ved gassutladning.