Tuff er porøs, sedimentær kalkstein avsatt ved fordampning eller utfelling ved utløpet av kalkrike kilder, eller langs elver og innsjøer med kalkrikt vann.