Tsjuvasjisk, tyrkisk språk som tales av 1,5 mill., hovedsakelig i Tsjuvasjia i Russland. Det skiller seg sterkt fra de andre tyrkiske språkene. Det skyldes spesielle lydutviklinger og en sterk påvirkning i ordforråd og syntaks fra de finsk-ugriske nabospråkene (tsjeremissisk og mordvinsk) og delvis fra russisk og tatarisk. Skrives med det kyrilliske alfabet. En forløper for språket (Volga-bulgarsk) er kjent fra gravinnskrifter skrevet i arabisk alfabet fra 1200-tallet. Fra 1750 finnes en del religiøs litteratur på tsjuvasjisk.