Tatarisk, tyrkisk språk som tales av ca. 5 mill., i alt vesentlig i Tatarstan i Russland. Det hører til de nordvesttyrkiske språkene og ble skrevet med det arabiske alfabetet til 1927, med det latinske til 1939 og deretter med det kyrilliske alfabetet. Tatarenes eldste litteratur er skrevet på tsjagatai, et tyrkisk litteraturspråk som ble utviklet i Sentral-Asia på 1400-tallet. På 1800-tallet oppstod ved universitetet i Kasan et aktivt kulturmiljø, hvor man forsøkte å skape et eget tatarisk litteraturspråk. Den mest berømte dikteren er Gabdulla Tukaj (1886–1913), som regnes som skaperen av en tatarisk nasjonal identitet.