CCl3COOH, relativt sterk organisk syre som fremstilles ved klorering av eddiksyre eller oksidasjon av kloral. Fargeløse hygroskopiske krystaller med smeltepunkt 58 °C. Forbindelsen er giftig og virker sterkt irriterende på huden. Brukes i organisk syntese, i metallografien, medisinen og som reagens på albumin.