Triforium, (av tri- og lat. 'åpning'), i romanske og gotiske kirker smalt galleri lagt inn i veggen over de buerekker som skiller midtskip fra sideskip, med bueåpninger på innvendig side. Under gotikken ofte bare markert av blindarkader (blindtriforium). Middelalderske triforier finnes i Norge i Nidarosdomen og Mariakirken i Bergen. Jfr. empore.