Empore, galleri i tidlig-middelalderske basilikale kirker. Fremkommet ved innsetting av åpninger i veggen mellom midtskipet og «loftet» under det bratte tak som ble lagt ovenpå sideskipenes hvelv. Ble omkring 1200 erstattet av triforier, dvs. trange gallerier innlagt i veggtykkelsen eller bare markert i form av blindarkader.