uføretrygd

Artikkelstart

Uføretrygd, eller uførepensjon, er en offentlig trygdeordning som har til formål å gi økonomisk støtte til den som helt eller delvis har mistet sin arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte. Uføretrygdordningen er en av del av folketrygden og administreres av NAV.

Uføretrygd kan tilstås en person som har varig nedsatt inntektsevne/arbeidsevne med minst 50 prosent på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Den medisinske lidelsen skal ha medført en varig funksjonsnedsettelse av en slik art eller grad at den utgjør hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen/arbeidsevnen. Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være gjennomgått før uføretrygd kan tilstås. Uføretrygd kan gis fra 50 til 100 prosent alt etter graden av uførhet og er ment å være en varig ytelse.

Lønnstakere som tilstås uføretrygd vil typisk først ha gått sykemeldt og mottatt sykepenger i ett år og deretter mottatt arbeidsavklaringspenger (AAP) i en periode med henblikk på å forsøke rehabilitering. Også personer som ikke har vært yrkesaktive kan få uføretrygd, men også de må som hovedregel gjennom en periode med forsøk på rehabilitering mens de mottar arbeidsavklaringspenger.

Fra 2015 ble den tidligere uførepensjonsordningen i folketrygden endret til ny uføretrygdordning. Uføretrygden skal som hovedregel utgjøre 66 prosent av den tidligere pensjonsgivende inntekt, justert for uføregrad. Det gjelder en minsteytelse på 2,28 G for gifte og samboende og på 2,48 G for enslige. Unge uføre er sikret en høyere minsteytelse på 2,66 G for gifte og samboende og på 2,88 for enslige. Det gis barnetillegg til mottakere som forsørger barn under 18 år på maksimum 0,4 G per barn. Barnetillegget er inntektsprøvd, del vil si at det avkortes mot andre inntekter over et visst nivå som familien mottar.

For personer som er født uføre eller blir uføre før fylte 26 år (fødte og unge uføre) finnes det en egen ordning med ytelser som er høyere enn de vanlige minsteytelser for uføre.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg