Tilbakeskjæring, koordinatbestemmelse i grunnriss ved hjelp av retningsmålinger mot minst tre koordinatbestemte punkter fra det nye punktet som skal koordinatbestemmes.