Thenarditt, mineral, naturlig forekommende natriumsulfat, Na2SO4. Finnes særlig i avsetninger fra saltsjøer, f.eks. i California.