Tettet stål, stål hvor løst oksygen er fjernet eller bundet kjemisk før utstøping (se deoksidasjon), slik at det ikke dannes porer under størkningen. Både legerte og ulegerte ståltyper fremstilles som tettet stål pga. mindre tendens til seigring og lavere omslagstemperatur enn utettede kvaliteter. I utettet stål reagerer løst oksygen med karbon og fører til dannelse av gassblærer («koking») under størkningen (C + O = CO (gass)).