Omslagstemperatur, temperatur hvor man ser en relativ skarp overgang fra seig til sprø tilstand ved avkjøling av stål og noen andre materialer, f.eks. plast. Begrepet har anvendelse i materialprøving. Normalt defineres omslagstemperatur som den temperatur hvor det medgår en viss energi (vanligvis 28 J) for å slå av en såkalt Charpy V slagbøyestav, men omslagstemperatur kan også defineres ved en gitt andel (vanligvis 50 %) fibrig bruddutseende, samt ved andre prøvemetoder (fallbøyeprøving, eksplosjonsprøving m.fl.).